Истинската сила на лидера идва от способността му да комуникира ясна визия, да чертае стратегия, да говори на езика на ценностите и да действа с коучинг стил на лидерство. Истинската сила на екипа идва от осъзнаването на възможностите си, от ангажираност със сърцето и от преодоляване на ограничаващите вярвания.

Ние правим промяна чрез осъзнаване, вдъхновяване и автентично лидерство!

Пътят – индивидуални и екипни коучинг сесии за Високи постижения.


“МЛС ИНТЕРНЕШЪНАЛ КОНСУЛТИНГ ГРУП” ООД спечели проект по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“, финансирана по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

На 21.08.2020г. “МЛС ИНТЕРНЕШЪНАЛ КОНСУЛТИНГ ГРУП” ООД подписа административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-9800-C01 и получи 100% безвъзмездно финансиране в размер на 10 000,00 лева. Целта на проекта е осигуряване на оперативен капитал за българските микро и малки предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на работните места. Проектът е със срок на изпълнение от 3 месеца и се финансира от Европейски фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез ОПИК 2014-2020.