Габриела Живкова

Мениджър административни процеси и управление на отворени обучения

Габриела Живкова има над 15 годишен опит в сферата на управление на административни процеси и контакт с клиенти в корпоративна среда. В екипа на МЛС Интернешънал тя управлява процесите, свързани с администрация на компанията, контролира юридическата, финансовата и данъчна дисциплина на компанията, както и процеса по защита на личните данни и процесите по комуникация с контрагенти. Тя е човек с изключителен усет към детайла, прецизност в отношенията и комуникацията и следи за абсолютно стриктното спазване на българското законодателство в процеса на провеждане на проекти за развитие и усъвършенстване на човешките ресурси.

Габриела развива и поддържа и процеса по комуникация за отворените за широка публика сертификационни курсове в областта на лидерството, а именно „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“, „Бизнес НЛП Мастер практик с коучинг умения“ и „Тренинг за бизнес треньори“. С лично отношение, внимание и креативност тя има ангажимента за всички стъпки от първоначалната комуникация с клиента до момента на записването на участник в сертификационните програми. Габриела е бакалавър по Управление на човешките ресурси, както и сертифициран „Бизнес НЛП Практик“. Габриела е част от екипа на МЛС Интернешънал от 2015 г. и работи с високо ниво на доверие, лоялност и конфиденциалност с клиенти от абсолютно всички сфери на бизнеса, държавната и местна администрация в България.