Екипен коучинг

Сесиите екипен бизнес коучинг са с фокус върху професионалните казуси на участниците и организацията. По време на сесиите се работи върху стратегически и оперативни ситуации, стил на лидерство, посока на развитие на организацията, ценности, визия и мисия на компанията.

В сесиите се комбинират силата на споделяне на работещите за лидерите модели  и разбиране на различната гледна точка. Бизнес коучът участва в процеса на провеждане на сесията, провокира участниците с въпроси, дава конструктивна обратна връзка за надграждане на умения и личностните характеристики. В екипните коучинг сесии се разглеждат и ефективни модели за подобряване на лидерските умения с коучинг подход.

  • Ценностна система – създаване на ценности на екипа, които са синхронизирани с индивидуалната ценностна система. Резултатите от процеса на създаване и/или детектиране на ценностите на екипа води до по-голяма привързаност към организацията, до интеграция в екипа и подобрена комуникация на най-дълбоко ниво между членовете на компанията
  • За лидерство- лидерство в борд на директори, при интегриране на нов изпълнителен директор, при сливания и изкупувания на организации и при стратегическо планиране
  • За споделяне на добри практики и ефективна комуникация, намиране на работещите модели на мислене и поведение в екипа
  • За създаване или промяна на организационната култура и атмосфера – визия, мисия, ценности, стил на  поведение в организацията, подобряване на комуникационните канали и оптимизация на процеси, работодателска марка
  • Усъвършенстване на процесите в компанията

За повече информация за параметрите на коучинг сесиите, моля изпратете Вашето запитване на имейл: info@mlc-consult.com или ни изпратете съобщение като попълните формата за контакт, в раздел Контакти.

Повече за коучинга прочетете ТУК