Консултиране

 

   

 

Консултирането на процеси в областта на човешките ресурси във всяка организация е дейност на отговорните за човешките ресурси служители. Организационното консултиране е различен процес от коучинг сесиите и нашият екип комуникира ясно разликите между бизнес коучинг сесии и организационно и индивидуално консултиране.Нашата цел е да можем да предоставим външен поглед и анализ за факторите, касаещи мотивацията, ангажираността на служителите, както и за процесите по комуникация, целеполагане, продажби, лидерство и т.н. Процесът на консултиране стартира с входяща диагностика на организацията. Втора фаза е избор на релевантните модели за промяна и приложението им. Финалната, трета фаза е свързана с измерване на изпълнението и постиженията.

Сферите, в които имаме опит и експертиза и консултираме клиентите на компанията са консултиране на лидера за имидж и позициониране, организационно консултиране и кариерно консултиране. Консултантът е експерт в разрешаването на бизнес казуси и дава съвети и стратегии как може да се подобрят процесите и позиционира лидера и организацията.