Отворени курсове

Освен корпоративни обучения, МЛС Интернешънал провежда отворени курсове за развитие на потенциала на лидери и служители в организацията. Целта на курсовете е усвояване на специфични компетенции в областта на ефективната комуникация, умения за водене на тренинги и презентации и умения за лидерство в организационна среда. Курсовете са достъпни за индивидуални клиенти, като съдържанието им е създадено така, че да отговаря на очакванията на професионалисти с отношение към детайла в процеса на комуникация.

Организатор: НЛП Тренинг Център