Имидж и управление на репутацията

Екипът на МЛС Интернешънал вярва, че зад всеки позитивен публичен имидж има консултант, който да подготви личността за позицията, да стимулира представянето й и да разгърне пълния потенциал за презентиране и умение за изграждане на имидж и управление на репутацията при:

 • Интервю
 • Прес конференция
 • Публична среща
 • Поведение към вътрешна организационна аудитория
 • При кризисна ситуация

По време на съвместната ни работа с нашите клиенти ние работим върху:

 • Управление на впечатлението. Имидж на Личността и създаване на първо въздействащо впечатление.
 • Физическа и психическа подготовка на Личността
 • Умения за управление на вниманието на различни събеседници
 • Умения за управление на език на тялото и въздействието на гласа пред камера
 • Основни правила за говорене пред публика
 • Паравербално поведение и инторниране. Управление на глас, тембър, темпо на речта и връзката им с имиджовото представяне
 • Възможни реакции при възникнали възражения с цел позитивен имидж
 • Дефиниране на собствен имидж с харизма, въздействие и мотивация
 • Стратегии за управление на репутацията. Умения за саморегулация.