Лидерство и мениджмънт

Експертите на МЛС Интернешънал подготвят тренинг програми в областта на мениджмънт и лидерство, включвайки ефективни елементи и инструменти от областта на:

  • Лидерство, ефективни стилове на управление и умения за управления на екипи. Трансформационно лидерство за промяна.
  • Коучинг за лидерство. Роля на лидера като бизнес коуч в организацията. Стилове на комуникация на лидера.
  • Визия, мисия, ценности на лидера и организацията. Вдъхновяваща комуникация на лидера.
  • Стратегическо бизнес управление. Стратегии и лидерство
  • Презентационни умения на лидера. Мотивационни речи и ключови послания на лидера.Позициониране пред аудитория в различен културен контекст
  • Присъствие и харизма на лидера. Дефиниране на идентитета на лидера и управление на впечатлението.
  • Стилове на лидерство според културните особености. Крос-културно лидерство.
  • Власт и лидерство. Силата и капаните на властта. От мотивация за власт и влияние към трансформационно лидерство.
  • Лидерство при управление на кризи. Комуникация по време на кризи.
  • Отношение към личността и комуникация с екипа. Мениджърът като организационен лидер.