Комуникация в екипа

Експертите на МЛС Интернешънал подготвят тренинг програми в областта на комуникацията, включвайки ефективни елементи и инструменти от областта на:

 • Комуникация и умения за позитивно влияние върху разговора и аудиторията
 • Невербална комуникация и езикът на тялото в екипна среда. Провокиране на въздействие чрез жестове и мимики.
 • Силата на думите, влияние на лингвистиката. Структура на речи и презентации. Езикови модели за комуникация. Даване на отказ. Смяна на темата на разговора и преминаване от голямата картина в детайлите.
 • Висшият пилотаж в комуникацията: метафори и вдъхновяващи истории при презентиране.
 • Влиянието на гласа. Паравербално поведение, увереност в интонацията, провокиране на промяна чрез гласа.
 • Умения за ефективна бизнес комуникация по различни канали (за виртуални екипи и комуникация в крос-културен план)
 • Екипна ефективност и създаване на динамика на сътрудничество в екипа. Комуникация, насочена към потенциал, мотивация и стимулиране на личност или екип.
 • Ефективна комуникация с коучинг и НЛП модели. Умения за дефиниране на желан резултат, преодоляване на лимити, поемане на отговорност и пристъпване към действие по собствена инициатива
 • Презентационни умения и позициониране пред аудитория (реална и виртуална) в различен културен контекст и медии
 • Бизнес стил при оформяне на документи и комуникация по имейл
 • Фасилитиране на бизнес срещи