Продажби и обслужване на ключови клиенти

Експертите на МЛС Интернешънал подготвят тренинг програми в областта на продажбените умения и сферата на обслужване на клиенти, включвайки ефективни елементи и инструменти от областта на:

  • Търговски умения
  • Преговори и водене в преговорите
  • Бизнес етикет и протокол
  • Профилиране на клиента, управление на процеса по комуникация с клиента от дефиниране на очакванията до затваряне на преговорите
  • Умения за изграждане на синхрон, доверие в процеса на продажби и преговори
  • Отваряне на преговорите, процес на стиковане на нивата на преговори, затваряне на сделката и подписване на договор
  • Комуникация в процеса на обслужване на клиенти
  • Промяна на възприятието за клиента, послания и отношение към клиента
  • Бизнес медиация
  • Управление на конфликти, включително етапи в конфликта, дефиниране на източниците на конфликт и фази за преговаряне по време на конфликта