Управление на ума и състоянието. Лична ефективност.

Експертите на МЛС Интернешънал подготвят тренинг програми в областта на управление на състоянието с цел постигане на лична ефективност, включвайки ефективни елементи и инструменти от областта на:

 • Идентифициране на ролите на личността и целеполагане в професионален план.
 • Умение за излизане извън собствената гледна точка. Разбиране на света на събеседника.
 • Когнитивен капацитет. Комуникация на езика на фактите. Преодоляване на субективната интерпретация и стереотипите.
 • Стратегии за взимане на информирани решения
 • Наблюдение, разпознаване и анализ на мисловните модели на събеседника и на стратегиите му с цел предвидимост на действията
 • Работа с казуси на объркване, неяснота и липса на усещането за увереност и сигурност
 • Промяна на модела на взимане на ирационални решения, както и прилагането на заучени стратегии и модели на мислене и действие
 • Подобряване на управлението на концентрацията, процесът на запомняемост и задържане на информация
 • Провокиране на положително състояние
 • Управление на състоянието и емоциите
 • Емоционална интелигентност