Екипна и организационна ефективност

Експертите на МЛС Интернешънал подготвят тренинг програми в областта на eкипна и организационна ефективност, включвайки елементи и инструменти от областта на:

  • Управление на представянето
  • Делегиране и способи за мотивиране в процеса на делегиране
  • Управление на времето
  • Умения за даване на обратна връзка
  • Умения за целеполагане
  • Изграждане на норми в екипа
  • Определяне на екипните и организационните роли
  • Работа с основните групови процеси: конформизъм, сътрудничество, сплотеност и съревнование