Събиране на вземания и комуникация към клиенти в просрочие

В сферата на финансите, екипът на МЛС Интернешънал работи по проекти както в частния, така и в държавния сектор. Част от клиентите на компанията ни са банкови институции като Уникредит Булбанк, Райфайзен банк, Дойче банк, Първа инвестиционна банка, Пощенска банка, Общинска банка, Обединена българска банка. В сектор събиране на задължения наши клиенти са компании като БНП Париба, Фронтекс, Провидент, Кофас, Изи Кредит, Финтрейд, БМ Лизинг. В сектора на държавната администрация и неправителствените организации, наши клиенти са Министерство на финансите, Национална агенция за приходите, Институт за пазарна икономика и борда на Федерацията на европейските национални колекторски асоциации.

Проектите на МЛС Интернешънал в сектора имат за цел като краен резултат развити компетенции на мениджърите и служителите, стратегическо планиране на процесите по събиране, внедряване на нови мерки за събиране, промяна на репутацията на сектора. Целите от проведените проекти са измерим в количествен ръст на събиране на задълженията (изследване на колекторска компания в частния сектор след внедряване на коучинг подхода в процеса на събиране) и постигане на неговата устойчивост в динамична икономическа среда.

Опитът ни в сектора е базиран както на база работа по проекти в областта на коучинг, консултиране и обучения, така и на база проучвания и анализи за:

 • Новите тенденции при обслужване на клиенти в сектора на събиране на просрочени вземания
 • Анализ на проучванията за внедряване на коучинг подхода в процеса на събиране на задължения
 • Опита при внедряване на „меки мерки за събиране на просрочени вземания“ с НЛП и коучинг подход в колекторски компании в България и Европа
 • Европейската законодателна база за работа в сектора на събиране на вземания
 • Процесите по внедряване на нови канали за комуникация с клиентите на водещите приходни администрации като тези на Великобритания, Холандия, Канада и Нова Зеландия като кол центрове, имейл комуникация и електронни услуги при събиране на данъчните задължения
 • Анализ на продължителността на плащане на задълженията и стила на обслужаване на клиенти в процеса на плащане
 • Добри практики за комуникационни материали към клиентите и потребителите и стил на комуникация
 • Работодателска марка, идентитет и ценности на служителите в сектора на колекторските компании

Тренинг програми:

 • Оптимизация на процеса по събиране на вземания и работа с клиенти в просрочие
 • Обслужване на клиенти в сектор събиране на вземания. Промяна на комуникацията към клиента. Стимулиране към поемане на ангажимент и отговорност от страна на клиента. Партниране на клиента в процеса на комуникация
 • Имидж на служителите в колекторската сфера. Харта на клиента, Eтичен кодекс на служителя, насоки за поведение и етични принципи в сектора
 • Създаване на компетентностен модел за мениджъри и за служителите, занимаващи се с управление на събиране на вземания
 • Комуникация и отношение на служителите с клиентите в просрочие. Роли и зависимости. Стил на комуникация. Емпатия и събиране на вземания.
 • Стратегия за дългосрочно партниране между служител и клиент.
 • Мотивация и развитие на служителите. Коучинг подход. Работодателска марка, идентитет и ценности на служителите в компанията.