Тренинг и развитие

Тренингът е възможността за един лидер, екип или цяла организация да усъвършенства  и придобие нови знания и умения. В тренинг програмите за развитие екипите практикуват новите модели, дискутират казуси за приложението им и като резултат придобиват увереност, че способностите им  отговарят на изискванията на динамичната бизнес среда.

Тренинги програмите могат да бъдат както с продължителност от 1 ден, така и разработени като серия от тренинг дни, включени в цялостни академии за развитие.

ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА НА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА

ЧАСОВНИК НА МЛС ИНТЕРНЕШЪНАЛ

След цялостен анализ на специфичните нужди на екипа, експертите на МЛС Интернешънал изготвят уникален дизайн на тренинг за екипи на ниво среден и висок мениджмънт. Тренингите на МЛС Интернешънал са базирани на практически модели от областта на организационната психология, психология и поведение на потребителя, невронауки, НЛП и коучинг подхода. Резултатите от тренингите са измерими на ниво количествени и качествени параметри за удовлетвореност от тренинг програмата и приложимост в ежедневната работа на участниците.