За нас

За нас, екипът на МЛС Интернешънал е привилегия да работим с много от най-успелите лидери в България, защото именно те вярват, че автентичното лидерство, вдъхновяващата комуникация и мотивирането на екипите им води до устойчиви оперативни резултати и удовлетвореност на хората в организацията. МЛС Интернешънал е създадена през 2007 г. и развива експертизата си в три основни сфери: бизнес тренинги; индивидуални и екипни бизнес коучинг сесии; консултиране и корпоративни събития.

Екипът ни се състои от специалисти с над 10 г. експертиза и международен опит в областта на трудова и организационна психология, коучинг, НЛП и медиация. Във всяка една от сферите ние притежаваме както опит и умения от практиката, така и международно признати сертификати след преминаване през акредитираните програми на водещите университети, институти по коучинг и НЛП в света.

Тясната експертиза на екипа ни е в областта на лидерство, комуникация, продажби и презентационни умения. А секторът, в който имаме най-задълбочен опит е финансовият. Работим с едни от най-големите компании в България като лидерите и екипите им избират нас, за да внедрим коучинг подхода като стил на лидерство, програми за развитие и мотивация, корпоративни събития за признание на усилията и труда на екипите.

Защото ние, екипът на „МЛС Интернешънал“ имаме:  

  • 12 години професионална експертиза в областта на бизнес коучинг за лидерство и в тренинг програми за развитие в корпоративна среда и държавна администрация
  • Повече от 15 000 участника в академии за развитие, бизнес тренинг програми, уъркшопи и бизнес симулации
  • Повече от 5 000 часа индивидуални и екипни бизнес коучинг сесии
  • Над 1000 дни бизнес тренинги на 3 езика: български, английски, френски
  • Над 200 консултантски проекта към различни организации от частния и държавния сектор
  • Над 750 сесии кариерно консултиране
  • Уникални мотивационни събития за едни от най-големите компании в България
   

МЛС Интернешънал има за основната дейност създаването и провеждането на индивидуални коучинг сесии и тренинг програми в областта на лидерските умения, бизнес комуникацията и ефективното ръководене на екипи за развитие на ключови компетенции, създаване на дизайн за корпоративни и тиймбилдинг събития. Целта е повишаване на мотивацията и приобщаване на нови членове в екипа, сплотяване на екипа и развиване на компетенциите в екипа и създаване на програми за оценка и развитие на потенциала на индивид, екип, компания. В МЛС Интернешънал ние съчетаваме ясна перспектива за ценностите и мисията на една организация с подходящите средства за промяна.

Нашите специалисти анализират настоящата ситуация, използват актуалните ресурси в контекста на бизнес перспективите на компанията и помагат достигането до желаната ситуация, в която ефективността и продуктивността на екипа и компанията са подобрени. Ние вярваме, че слагайки акцент върху значимостта на екипа и повишаване на представянето му в организацията, се стимулира развитието на потенциала на лидера във всеки от служителите, промяната на оперативно и мениджмънт ниво и подобряването на корпоративния успех.

В МЛС Интернешънал работим със специално подготвени програми според специфичните нужди на организацията – клиент. Програмите се подготвят на базата на анализ на компанията и екипа, както и според фактори като размер на компанията, индивидуални различия в екипа, конкретна нужда за обучение, желани резултати и т.н. Всяка една програма е уникална като дизайн, представени реални казуси, метафори и практически упражнения. В процеса на анализ ние използваме инструменти за измерване на индивидуалния потенциал, които са подбрани след задълбочени проучвания и консултации с едни от най-добрите психолози в световен мащаб.