Корпоративни събития

Експертите на МЛС Интернешънал работят в областта на специални, корпоративни събития и тиймбилдинг формати. Вярваме, че всяка компания, всеки лидер има своя почерк и работим в подкрепа на индивидуалния стил. За повишаване на мотивацията, чувството за принадлежност и отношението към служителите разчитаме на мотивационните речи и събития, създавани в унисон с визията, мисията и ценностите на компанията-клиент.

Тиймбилдинг програмите на МЛС Интернешънал са с акцент върху когнитивните, логическите активности, специално създадени според профила на участниците и специфичните нужди на компанията. През общото забавно преживяване, основната цел на тиймбилдинг програмите е опознаване на участниците в нова светлина с индивидуалните им различия и силни страни, детектиране на скритите таланти и повишаване ефективността на екипите.

Мотивационните речи и дизайна на събития по стратегия за мотивация са добавената стойност на всяко едно корпоративно събитие. Силата на екипа на МЛС Интернешънал е в областта на повишаване на мотивацията и ангажираността на участниците, усилване на чувството за принадлежност и отговорността на служителите, стимулация към допълнително усилие за постигане на промяна. Целите на мотивационните речи са насърчаване на индивидуалното и екипното професионално израстване, провокация за предприемане на конкретни действия.