Коучинг и менторство

Експертите на МЛС Интернешънал подготвят тренинг програми в областта на внедряване на коучинг и менторски подход в организациите, включвайки ефективни елементи и инструменти от областта на:

  • Коучинг и управление чрез трансформация
  • Коучинг подходът като стил на лидерство
  • Видове коучинг
  • Основни компетенции на коуча, принципи за работа с коучинг подход
  • Осъзнаване и промяна в процеса на коучинг
  • Коучинг и менторство
  • Управление на промяната, осъзнаване и провокиране на действие за промяна
  • Мотивация за учене, стимули за работа и комуникация в процеса на менторство и предаване на знанието в екипа
  • Модели и етапи в процеса на менторство