Коучинг

Коучингът е процес на партньорство между коуч и клиент. Това е креативен процес, който вдъхновява клиента да намери нови възможности и перспективи в екипа и пазара като цяло, да увеличи персоналния и професионалния си капацитет на представяне, да разгърне пълната сила и потенциала си на лидер. Бизнес коучът работи с клиента върху предизвикателствата му да преодолее ограничаващите вярвания, да мотивира екипа и колегите си в професионален план. Коучингът работи в посока взимане на устойчиви решения, които са преминали през задълбочен анализ от различни гледни точки. В процеса се провокира излизане извън зоната на комфорт на клиента, поемане на лична отговорност и ангажимент и поставяне на специфични цели. По време на сесиите с лидер и/или с екип целта е да се провокира разбиране в комуникацията, стиковане на гледните точки и намиране на нови перспективи. Всичко това съпроводено с емоционална интелигентност.

Екипът на МЛС Интернешънал провежда индивидуални и екипни коучинг сесии, прилагайки коучинг компетенциите на изключително високо ниво и следвайки най-високите стандарти в коучинг професията.

Области, в които работим с клиенти в индивидуални и екипни коучинг сесии:

 • Коучинг за лидери и изпълнителни директори – визия, мисия и ценности на индивидуално и корпоративно ниво
 • Бизнес коучинг – работа по структура, процеси, стратегии в организацията
 • Кариерен коучинг – пратниране в процеса на избор и/или смяна на професия и професионална ориентация

Резултати от коучинг процеса:

 • Осъзнаване и Промяна
 • Състояние на Високи постижения на индивидуално ниво
 • Увереност- намиране на вътрешните ресурси и потенциал и разгръщането им в средата, която ни заобикаля, в работата, в личния живот
 • Удовлетвореност – коучинг за развитие на кариерата и личността
 • Пълноценност – да живееш, работиш и бъдеш лидер тук и сега
 • Развитие – визия за развитие, изпълнена с ценност, мисия, цели
 • Ускоряване на индивидуалния прогрес чрез усъвършенстване на ключовите компетенциите и разкриване на пълния потенциала и умения на личността
 • Увеличаване на персоналния и професионалния потенциал на мениджъра
 • Поставяне на индивидуален фокус върху уменията, нуждите и ситуацията, в която се намира мениджъра, с цел намиране на собствените ресурси и изграждане на дългосрочни стратегии за развитие на потенциала
 • Осъзнатост на ценностна система – създаване на ценности на екипа, които са синхронизирани с индивидуалната ценностна система. Резултатите от процеса на създаване и/или детектиране на ценностите на екипа води до по-голяма привързаност към организацията, до интеграция в екипа и подобрена комуникация на най-дълбоко ниво между членовете на компанията.
 • Премахване на лимитите пред мениджъра и откриване на нови хоризонти
 • Създаване на визия, мисия и ценности на индивидуално и корпоративно ниво
 • Баланс между професионален и личен живот
 • Процес на развитие на потенциала на екипа, синхронизиран с корпоративната стратегия, визия, мисия

Повече за коучинг процеса може да прочетете ТУК.