Тренинг програми

През последните 12 години екипът на МЛС Интернешънал работи в сферата на вътрешно фирмените тренинги.

Нашите специалисти анализират актуалната организационна ситуация, използват настоящите ресурси в контекста на бизнес перспективите на компанията и помагат достигането до желаната ситуация, в която ефективността и продуктивността на екипа и компанията са подобрени. Ние вярваме, че слагайки акцент върху значимостта на екипа и повишаване на представянето му в организацията, се стимулира развитието на потенциала на лидера във всеки от служителите, промяната на оперативно и мениджмънт ниво и подобряването на корпоративния успех.

В МЛС Интернешънал работим със специално подготвени програми според специфичните нужди на организацията – клиент. Програмите се подготвят на базата на анализ на компанията и екипа, както и според фактори като размер на компанията, индивидуални различия в екипа, конкретна нужда за обучение, желани резултати и т.н. Всяка една програма е уникална като дизайн, представени реални казуси, метафори и практически упражнения.

Основните сфери на експертиза на екипа на МЛС Интернешънал в корпоративните тренинг програми за развитие са: