Тиймбилдинг

За успеха на една организация водещ фактор е Екипът. Екип, успяващ да надмине очакванията на своите клиенти и партньори. Това е основната цел на тиймбилдинг програмите, организирани от MLC International.

Тиймбилдингът е подходяш за сплотяване на екипа и подобряване ефективността в компанията. Съвместното преодоляване на препятствия и трудности, решаването на казуси чрез определяне на обща цел и успешното сътрудничество основните компоненти в една тиймбилдинг програма. Повече за видовете тиймбилдинг, процесите на поготовка и провеждане може да намерите в специализирания ни сайт: http://teambuilding.bg/bg/