Мотивационни речи

За успеха на една организация водещ фактор е екипът. Екип, успяващ да надмине очакванията на своите клиенти.

Това е основната цел на мотивационната реч, подготвена от експертите  на МЛС Интернешънал.

Като резултат от общуването, насочено към мотивиране, екипът придобива увереност, че способностите и уменията на всички членове могат да се приложат в динамична бизнес среда и да доведат до по-висока ефективност в процеса на работа. Без мотивация, дори и екипът, изграден от професионалисти, няма да достигне до върхови постижения и до впечатляващи резултати. Мотивационната реч като вид общуване представлява действие, мисъл, приведена в движение и има способността да повлиява на другите чрез думи, интонации, мимики, жестове и физически действия. Корените на всяко поведение и всички чувства се крият в някакъв вид общуване и именно чрез мотивационните си речи лидери и личности, променили света, успяват да повлияят върху мислите, чувствата и действията на аудиторията си.

В конструкцията на мотивационната реч, залагаме следните елементи:

  • Коучинг на екипно ниво
  • НЛП подход и по-конкретно: модел Целеполагане, модел Актуална-Желана ситуация, моделиране на ефективните практики с цел мотивиране на служителите
  • Влияние на мотивационния оратор чрез невербално и паравербално поведение
  • Съчетание на лична харизма на мотивационния оратор с елемент на изненада по отношение на ролята му в събитието.
  • Съчетание на силно мотивираща реч с мотивационни визуализации в мултимедийна презентация

Участието на Магдалена Николова в конгрес на ФЕНКА:

Можете да гледате пример за мотивационна реч на Тони Робинс: