Кариерно консултиране

Кариерното консултиране е процес, който се реализира във времето за оказване на подкрепа на консултираното лице във връзка с проучването на възможностите и осъществяване на най-подходящия избор на бъдещо кариерно развитие. Според SHRM (SocietyforHumanResourceManagement) кариерното консултиране е „напътстването на личности в процеса на кариерно планиране и вземане на решения за кариерата чрез осигуряване на подкрепа от страна на кариерния консултант за вземане на информирани решения относно изборът на образование или професия”

За кого е кариерното консултиране:

Има възможност сесията да бъде проведена и онлайн, чрез Microsoft Teams

1. Индивидуално

 • за кандидат студенти
 • за кандидат магистри
 • преди явяване на интервюта за работа с цел идентифициране на силните и слаби страни
 • при търсене на подходяща работа и позиция
 • при желание за смяна на професия, месторабота или позиция

2. За компания

 • при външен подбор на служители
 • при вътрешен подбор на служители с цел промотиране на по-високи позиции
 • при оценка на персонала

Резултатите от анализа на индивидуалния профил показват:

 • Най-подходящи специалности за висше образование
 • Личен стил на работа и на отношение с колегите
 • Способности за комуникация и водене на преговори
 • Фактори – мотиватори за работа
 • Предпочитан стил на лидерство и потенциал на лидер
 • Нуждата от честа промяна или запазване на статуквото
 • Мотивация за работа и интереси на работното място
 • Отношение към детайли, към действие
 • Емоции и логика, интуиция и заучени модели на действие, ползвани от човек
 • Модели за учене и обработка на новата информация