Уебинари

Уебинарите, провеждани от МЛС Интернешънал са ценна възможност за споделяне на ефективни практики, обогатяване на знанията на участниците и поддържане на високо ниво на мотивация в екипа. Чрез избор на специално подбрани теми и популярни гости, се подпомага развитието на ценни компетенции, както й се дава нов поглед върху ключови теми за организационния живот, през призмата на различни сфери от обществения живот.

В ситуация на непрекъсната турболенция и криза, предизвикана от външни фактори, служителите на компаниите имат необходимост да чувстват сигурност. Уебинарите са време и място за създаване на иновативни решения в екипите, повишаване на ангажираността на участниците и поддържане на високо ниво на екипност. За разлика от присъствените събития, уебинарите дават възможност до интересните теми да се докоснат по-голям брой хора.