Държавен сектор

  • Провеждане на обучение и сертифициране на държавни служители от НАП „Екипен коучинг по лидерство“ / 2014/2015
 
 
  • Корпоративно събитие / Подготовка и провеждане на мотивационно събитие / 2016