Производство и фармация

  • Индивидуален коучинг/ Индивидуални коучинг сесии за Търговски директор / 2016
  • Консултиране/ Консултиране и провеждане на индивидуална коучинг сесия за презентационни умения за “Търговска конференция” / 2016
 
  • Академия / Корпоративни събития и тренинги / 2014
  • Академия / Корпоративни събития и тренинги / 2015
  • Тренинг / “Презентационни умения“ / 2015
 
  • Тренинг / Дискусия “Офис култура на open – space модела” / 2015
 
  • Тренинг / Тренинг “Ефективна комуникация с НЛП модели” / 2015
  • Индивидуален коучинг / Индивидуални коучинг сесии за мениджър / 2016
  • Индивидуален коучинг / Индивидуални коучинг сесии за мениджър / 2015/2016