Консултантски услуги, търговия, IT и комуникации

  • Тиймбилдинг / “Пътят на успешния екип” / 2015
  • Тренинг / Двудневен тренинг “Ефективна бизнес комуникация” / 2016
 
  • Тренинг / Тренинг “Ефективна комуникация с НЛП модели” / 2015
  • “Вдъхновяваща комуникация с коучинг с НЛП” / 2015
  • Тиймбилдинг / “Пътят на успешния екип“ / 2015
 
  • Тиймбилдинг / „Пътят на успешния екип“ / 2016
  • Тиймбилдинг / “Пътят на успешния екип“ / 2015
 
  • Индивидуален коучинг / Индивидуални коучинг сесии за собственик/управител / 2015/2016