Nestle

Nestle

За нас коучинг проектите с МЛС Интернешънал доведоха до изключителни резултати, носещи промяна на поведението и устойчивост във времето на поставените резултати.