Sofica

Sofica

Софика Груп препоръчва МЛС Интернешънал заради увлекателната форма на работа, примерите от реалната работна среда и изключителния подход при предаване на знание и развитие на коучинг компетенции.