Ефективна комуникация с НЛП и коучинг умения

Комуникацията е от най-важните умения в живота на човек. Способността ни да комуникираме ефективно, както в професионален, така и в личен план, придобива все по-голямо значение за подобряване на качеството на живот. Резултат на ефективната комуникация е способността на всеки човек да определи фактите и конкретиката в посланието, да избере най-адекватния канал на комуникация спрямо нагласите и разбиранията на събеседника, с който общува и да поднесе целите си, така че да бъде видян, чут и разбран. Практическият тренинг „Ефективна комуникация с НЛП и коучинг умения” дава инструментите и уменията, чрез които човек да управлява и влияе в процеса на комуникация, да слуша активно и да изгради добри отношения със събеседника и аудиторията.

ПРОГРАМА НА ТРЕНИНГ „ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ С НЛП И КОУЧИНГ УМЕНИЯ”

 • КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНИКИ ЗА ЕФЕКТИВНО ОБЩУВАНЕ В БИЗНЕС СРЕДА И МЕЖДУЛИЧНОСТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

РЕЗУЛТАТ: Техниките дават възможност да се разпознаят собствените успешни стратегии за комуникация и подпомагат процеса по промяна на елементи от нашата комуникационна стратегия. Целта е повишаване на ефективността и разбирането в общуването.

 • УМЕНИЯ ОТ НЛП ЗА РАЗБИРАНЕ НА ЕЗИКА НА ТЯЛОТО И ВЕРБАЛНОТО ПОВЕДЕНИЕ НА СЪБЕСЕДНИКА С ЦЕЛ ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА НАЙ-ДОБРИЯ ПОДХОД ЗА ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ

РЕЗУЛТАТ: Разбиране на несъзнателните сигнали в комуникацията, които показват как събеседникът приема казаното от Вас.

 • ИЗГРАЖДАНЕ НА ХАРМОНИЯ СЪС СЪБЕСЕДНИКА – СТРУКТУРА НА КОМУНИКАЦИЯТА

РЕЗУЛТАТ: Повеждане в комуникацията, подобряване на отношението със събеседника, създаване на доверие и положително отношение в процеса на комуникация; намиране на обща структура и цел в комуникацията. Хармонизиране по време на комуникация, която води до разбиране, желание за изслушване и овладяване на емоциите чрез силата на гласа.

 • РАЗЛИКА МЕЖДУ ФАКТ И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА РЕАЛНОСТТА. ВЛИЯНИЕ ВЪРХУ ЛИЧНАТА ИНТЕРПРЕТАЦИЯ НА СЪБЕСЕДНИКА

РЕЗУЛТАТ: Развити умения за изясняване на реалността и обективна оценка на новопридобитата информация.

 • УМЕНИЯ ЗА КОМУНИКАЦИЯ В ПРЕГОВОРИ ОТ НЛП ПОДХОДА

РЕЗУЛТАТ: Развити умения за перифраза, активно слушане, задаване на силни въпроси и извличане на информация за събеседника, изясняване на параметрите на предоставяната информация. Управление на комуникацията чрез задаване на въпроси за възстановяване на информацията. Уменията дават възможност да се открият скритите саботьори при вземането на решения. Презентационни умения.

 • КОМУНИКАЦИЯ ЗА ПОЕМАНЕ НА АНГАЖИМЕНТ И ОТГОВОРНОСТ

РЕЗУЛТАТ: Провокиране на събеседника да предприеме действия и създаване на позитивно намерение за постигане на „печеля – печелиш” резултати.

 

НЕВРО ЛИНГВИСТИЧНО ПРОГРАМИРАНЕ

Невро Лингвистичното Програмиране (НЛП) се фокусира върху постигането на максимални резултати чрез реализиране потенциала на човек. НЛП е модел, който изследва връзките между начина, по който работи физиологията и мозъка на човек (невро), използваните думи и вербално поведение (лингвистично) и моделите на мислене и действие, моделите на поведение и формирането на стратегии (програмиране). НЛП е модел, водещ човек към ефективна комуникация, автентично лидерство, към структура в процеса на общуване и презентиране.

БИЗНЕС КОУЧИНГ

Коучингът е най-висшата форма на развитие на потенциала. Коучингът е съвкупност от умения, помагащи на човек да стигне до решенията и стратегията, необходими за усъвършенстване на представянето в личен и професионален план, в ролята на служител или мениджър. Коучингът е процес, ефективен в динамична среда на непрекъснати промени и развиваща се конкуренция, както и при работа под силен стрес и натиск от външни фактори. Коучингът е креативен процес на партньорство, вдъхновяващ човек да усъвършенства себе си и компанията, да намери нови възможности и перспективи в екипа и пазара, да увеличи персоналния и професионалния си капацитет на представяне, да разгърне пълната сила и потенциал на лидер.

 „ЕФЕКТИВНА КОМУНИКАЦИЯ С НЛП И КОУЧИНГ УМЕНИЯ”

 • Треньор: Лили Василева, организационен психолог, НЛП Мастер Практик, коуч и бизнес медиатор
 • Място на провеждане: тренинг зала на „МЛС Интернешънал”, ул. „Маринковица” 7А, гр. София
 • Продължителност: 2 дни
 • Дати на провеждане: 07 и 08 октомври 2017 г (събота и неделя), от 10:00 ч. до 17:00 ч.
 • Финансови параметри: 350 лв. без вкл. ДДС

Спестете 100 лв. до 08 септември 2017 г.  с цена за ранно записване –  250 лв. без вкл. ДДС

lili-newБизнес треньор: Лили Василева

Целият профил на Лили Василева може да видите ТУК

Запазете своето място на info@mlc-consult.com
или се обадете на 02 955 52 71