Бизнес тренинг на МЛС Интернешънал „Мисия търговец: хъс и стратегия”

Продажбите са най-важната част от всеки бизнес. Именно те генерират печалбата! Добрият търговски екип ще Ви помогне да реализирате своя продукт и да развиете компанията си. Ето защо бизнес тренинг „Мисия търговец: хъс и стратегия” ще надгради личните и професионални качества на Вашите търговци и ще ги превърне в истински експерти в продажбите.

Стандартните обучения по продажби обикновено са абстрактни и несъобразени със спецификите на конкретния бизнес. За разлика от тях, бизнес тренинг „Мисия търговец: хъс и стратегия” на МЛС Интернешънал, поставя търговците в реални ситуации, надграждайки продуктовите им знания с психологически похвати за отваряне и затваряне на сделка, както и за стила на комуникация по време на преговорите. В тренинга са включени едни от най-добрите световни практики от продажбите с НЛП подход и от психология на потребителя. Именно ние ги прилагаме в сферата на мобилните, финансовите и застрахователните услуги, както и в сферата на автомобилите и бързооборотните стоки. Всеки тренинг, който създаваме, е със специален дизайн, съотнесен към индивидуалните потребности на екипа и компанията, с която работим.

Истината е, че в България има сериозен дефицит на отдадени, посветени и професионални търговци. Добрият търговец е призвание, той мисли в опции, действа с лично отношение, профилира клиента си и знае как да зададе правилните въпроси за потребностите на клиента в точния момент, за да провокира решение за покупка. А той има и енергия и хъс! Въпросът е не дали имате точно този профил търговци, а дали вярвате, че могат да бъдат още по-добри!?

И аматьорът и професионалистът, имащи таргети, разполагат с едно и също количество време – 24 часа в денонощието. Но начинът, по който го използват, е качествено различен. Ние знаем как да го организираме професионално и знаем как да предадем това ценно знание на вашите търговци!

В какво сме истински добри?

  1. Директни продажбикъм клиента
  • Продажби по телефона: продажбите по телефона и тяхната специфика. Бизнес тренинг „Мисия търговец: хъс и стратегия” ще запознае търговците с работещите златни стандарти на продажбите по телефон и ще ги научи на най-важните неща – поведение, ориентирано към клиента; разпознаване на потребности чрез задаване на правилните въпроси, майсторско преодоляване на възраженията и постигане на резултат. Решаването на реални казуси от практиката на Вашите търговците с Вашите клиенти. Нашата задача е да изслушаме разговорите по телефона, да намерим пропуските и да оптимизираме процеса за комуникация с клиента.
  • Продажби в лична среща с консуматора в офис, магазин, шоурум
  1. Продажби в среща с клиента: стил и начин на провеждане на срещата, профилиране на клиента, процес на убеждаване и намиране на правилната стратегия, поведение и думи.