Практически тренинг „Влизане в света на коучинг с НЛП“


РЕГИСТРИРАЙ СЕ СЕГА ПОДРОБНО ПРЕДСТАВЯНЕ


Двудневният практически тренинг на НЛП Тренинг Център „Влизане в света на Koучинг с НЛП“, ще Ви помогне да придобието умението да задавате силни въпроси, с цел осъзнаване, водещо към промяна. Животът ни е серия от решения и колкото по-осъзнати са те спрямо ресурсите, с които разполагаме, толкова по-ефективен ще бъде крайният резултат за всеки един от нас.

Програма на практически тренинг „Влизане в света на коучинг с НЛП

  • ИЗКУСТВОТО НА КОУЧИНГА. КАКВО Е КОУЧИНГ?
  • ОТГОВОРЪТ Е ВЪВ ВЪПРОСИТЕ. УМЕНИЕТО ДА ЗАДАВАШ ПРАВИЛНИТЕ ВЪПРОСИ
  • ЦЕЛИ И ЦЕННОСТИ
  • ВЯРВАНИЯТА – ПРАВИЛАТА НА ТВОЯ ЖИВОТ
  • КОУЧИНГ В ПРАКТИКАТА
  • КАКВО Е НЛП?
  • УПРАВЛЕНИЕ НА ВНИМАНИЕТО
  • ИЗГРАЖДАНЕ НА ХАРМОНИЯ С НЛП