Моника Мишева

Технически организатор

Моника е технически организатор в „МЛС Интернешънал”. Тя участва в подготовката при изпълнението на проекти и осъществява техническа, административна и организационната подкрепа по осигуряване и обслужване на ресурси в компанията. Моника е магистър „Връзки с обществеността” в Софийски университет, а опитът й включва работа с клиенти от различни сектори.

Тя отговаря за задачи във връзка с администрирането и обслужването на клиенти и благодарение на своите комуникативни умения и съобразителност е от голяма важност за екипа.