Клиенти

Нашият опит с компании в корпоративна среда е:

  • 12 години професионална експертиза в областта на трудова и организационната психология, бизнес коучинг, тренинг програми
  • Над 7000 участника в бизнес тренинг програми, академии за развитие, уъркшопи
  • Повече от 5000 часа индивидуални и екипни бизнес коучинг сесии
  • Над 1000 дни бизнес тренинги на 3 езика: български, английски, френски
  • Над 180 консултантски проекта към различни организации от частния и държавния сектор
  • Над 250 сесии кариерно консултиране
  • Корпоративни и мотивационни събития за едни от най-големите компании в България

Компаниите, които ни се довериха, както и референции за изпълнените проекти, може да намерите в 4-те секции:

За нас, екипът на МЛС Интернешънал, е от изключителна важност запазването на пълна конфиденциалност за нашите клиенти. С оглед на факта, че индустриите на нашите клиенти са с изключително високо ниво на конкуренция, всички материали, документи, подход на работа и информация за тях са стриктно конфиденциални и са предмет на клаузи за конфиденциалност между МЛС Интернешънал и съответния клиент. Единствената информация, която се счита за публична, е достъпна на сайта на компанията www.mlc-consult.com.За публична информация се смятат имената на компаниите – клиенти на МЛС Интернешънал, тяхното лого, името на проекта и предоставените от тях референции.