Държавен сектор

  • Провеждане на обучение и сертифициране на държавни служители от НАП „Екипен коучинг по лидерство“ 2014 – 2015.
 
 
  • Корпоративно събитие / Подготовка и провеждане на мотивационно събитие / 2016