Производство и фармация

  • Индивидуален коучинг/ Индивидуални коучин сесии за Търговски директор 2016 г.
  • Консултиране/ Консултиране и провеждане на индивидуална коучинг сесия за презентационни умения за „Търговска конференция“ 2016 г.
 
  • Академия / Корпоративни събития и тренинги / 2014
  • Академия / Корпоративни събития и тренинги / 2015
  • Тренинг / “Презентационни умения“ / 2015
 
  • Тренинг / Дискусия “Офис култура на open – space модела” / 2015
 
  • Индивидуален коучинг / Индивидуални коучинг сесии за мениджър / 2016 г.
  • Индивидуален коучинг / Индивидуални коучинг сесии за мениджър 2015 г. / 2016