Вашият партньор за високи постижения

Лилия Димитрова ЕАД

Главен изпълнителен директор „Фронтекс Интернешънъл“

 

Постоянното развитие и надграждането на мениджърски и лидерски умения в екипа е основен приоритет за мен, за което се доверявам на експертизата на МЛС Интернешънал. Чрез индивидуален подход по време на екипни уъркшопи, интересно и стегнато поднесено съдържание, дискусия на структурирани реални казуси, бизнес треньорите на МЛС Интернешънал провокират към разчупено и креативно мислене, излизане извън комфортната зона на участниците и намиране на практически приложими решения. По този начин се постига устойчива промяна не само в мениджмънта, но и мултиплицираща се на екипно ниво в цялата организация.

Вашият партньор за високи постижения

Михаела Лашова

Управляващ партньор CW Forton, Председател на борда на директорите

 

През годините в C&W Forton сме работили с екипа на МЛС Интернешънъл по няколко ключови за компанията проекти. Впечатленията ми са изключително позитивни, като се базират на цялостната оценка и последователността на изпълнението: от идентифициране на нуждата, през залагането на целите, провеждането на планираните дейности до отчитане на резултата.

Вашият партньор за високи постижения

Йордан Йовчев

Световен шампион по гимнастика

 

В работата ми с МЛС Интернешънал винаги срещам точност, професионално отношение и внимание към най-малкия детайл. МЛС Интернешънал за мен е синоним на отлична подготовка, ефективен коучинг и успешно проведени проекти с изключителни резултати.

Вашият партньор за високи постижения

Елица Шопова

Директор „Клиентско изживяване“ А1

 

Изключително съм благодарна за професионализма и оценявам високо експертизата на екипа на МЛС Интернешънал в провеждането на обучителни академии за развитие на лидерски умения и на мотивационни събития за повишаване нивото на ангажираност в служителите. След всеки съвместен проект, резултатите са осезаеми, а хората са вдъхновени за промяна и постигане на по-добри резултати.

Вашият партньор за високи постижения

Васил Тренев

Изпълнителен директор „Софийска вода“ АД

 

МЛС Интернешънал са професионалисти, с които работим за развитието на индивидуалния и екипен потенциал на всички нива в „Софийска вода“. Съвместните ни проекти водят до постигане на заложените цели и повишаване на мотивацията на най-ценния ни капитал – човешкия. В лицето на Магдалена, Лили и целия екип на МЛС Интернешънал намерихме доверен партньор за високи постижения.

В МЕДИИТЕ