Анализ

  • Изследване на стила на лидерство в организацията
  • Изследване на ангажираността в организацията
  • Изследване на мотивацията и потенциала на лидерите
  • Изследване за удовлетвореност от въведени политики (tailor made), например бонусна система, мерки при извънредно положение, политика за развитие на потенциала и уменията и т.н.