Академия за предприемачи

Предприемачеството не се изчерпва до стартиране на бизнес, то е набор от умения и най-важното начин на мислене. Чрез Академията за предприемачи на МЛС Интернешънал ние развиваме креативното мислене, вярването, че дадена идея е успешна и има потенциал.

Даваме отговори на трите най-важни въпроса: Какво? Защо? и Как?

Академията за предприемачи е място и време за мислене извън рамката в синхрон с действащото законодателство и възможностите за устойчиво развитие на Вашите идеи.

Предприемачеството е свързано с начина на мислене на човек, който предприема действия към желаното бъдеще. Има няколко вида предприемачество, но по същество всички те са много сходни.

Ние знаем, че идеята Ви е да създадете стойностен продукт, услуга или иновация, и ще бъдем до Вас, за да повярвате, че можете, както и за да Ви споделим набора от инструменти, с които да се чувствате уверени в постигане на мечтата си.