Author Archives: ULTRA TEAM

Frontex

Frontex

Екипът на Фронтекс изказва силната си признателност за проведения екипен коучинг, посветен на развитието и надграждането на лидерските умения. Препоръчваме екипа на „МЛС Интернешънал“ като професионалисти без аналог в областта на човешките ресурси.

AES Europe

AES Europe

С най-висока увереност реферираме МЛС Интернешънал като партньор в бизнес коучинг сесии, достоен за доверие. Професионализъм , благодарение на който се развиват талантите в организацията, чрез използването на коучинг, НЛП и психология, изцяло съобразени с персоналните характеристики на клиента.

Coca-Cola

Coca-Cola

„Кока-Кола България“ изказва искреното си възхищение от проведената мотивационна презентация! Екипът на МЛС Интернешънал прилага изключително добре моделите за мотивация чрез коучинг подхода и има необходимия заряд да провокира екипа за промяна в мисленето.

Nestle

Nestle

За нас коучинг проектите с МЛС Интернешънал доведоха до изключителни резултати, носещи промяна на поведението и устойчивост във времето на поставените резултати.

Ernst and Young

Ernst and Young

Препоръчваме МЛС Интернешънал като изключителен екип от професионалисти при организиране и провеждане на тренинги и уъркшопи в областта на коучинг, комуникация и представяне на работното място.

A1

A1

Тренинг програмите бяха изготвени спрямо конкретните нужди на компанията, базирани върху точна и ясна методология на обучение и работа. Благодарим на екипа на МЛС Интернешънал за професионално изпълнения проект.

C3i Solutions

C3i Solutions

Препоръчваме МЛС Интернешънал като специалисти, знаещи, можещи, мислещи как да подготвят и проведат събитие, така че силно да оставят отпечатък и да променят мисловната нагласа на лидерския екип на компанията.

SAP Labs Bulgaria

SAP Labs Bulgaria

Благодарение на високия професионализъм и доказан опит на треньора на МЛС Интернешънал, участниците в уъркшопа бяха мотивирани, демонстрираха ангажираност и откриха алтернативни начини за решаване на казуси.

GFK Bulgaria

GFK Bulgaria

Препоръчваме МЛС Интернешънал като доверен и устойчив партньор при мотивирането и вдъхновяването на екипи, както и при провеждането на тиймбилдинг дейности и корпоративни събития на най-високо професионално ниво.

Henkel

Henkel

Екипът на Хенкел разполагаше с изключително структурирана програма, задържаща интереса им до последния момент. С удоволствие препоръчваме МЛС Интернешънал като експерти в бизнес тренинги и успешен бизнес партньор.