Лили Василева

  • Магистър трудов и организационен психолог

  • Сертифициран бизнес коуч

  • Сертифициран бизнес медиатор

  • НЛП Мастер Практик

Лили Василева

Трудов и организационен психолог: Лили Василева е магистър по Трудова и организационна психология от Софийски университет “Св. Климент Охридски”, където придобива и професионална квалификация за преподавател. Областите, в които тя се специализира са екипна и организационна култура, поведенческа промяна, развитие на личния потенциал. Работи с клиенти както на ниво стратегически мениджмънт, така и с екипите от международни компании, малки и средни компании в България.

Бизнес коучинг: като бизнес коуч Лили преминава през акредитираната от Международната академия на НЛП треньорите програма „Коучинг с НЛП“, след което и през коучинг сесии с менторство под супервизията на професионален бизнес коуч. В индивидуални и екипни бизнес коучинг сесии Лили Василева провокира клиентите си да откриват и управляват собствените си ресурси, да се стремят към развитие в личностен и професионален план. Клиентите на Лили Василева в индивидуални и екипни коучинг сесии са мениджъри от международни и локални компании.

Международна коуч федерация: от 2009 г. Лили Василева е един от първите членове от България на Международната коуч федерация. В практиката си в коучинг сесии, тя спазва професионалните и етичните стандарти в процеса на коучинг.

Бизнес треньор: като сертифициран бизнес треньор с 10 годишен опит, Лили Василева работи в областта на развитие на ключови компетенции на лидери и екипи в комуникация, менторство, лидерски умения, управление на конфликти. Компетенциите й в сферата на груповата динамика са фактор, който подпомага участниците в тренинги да работят в екип, да осъзнават ползите от предаване на знанието и да развият своя потенциал и възможности на работното място. В ролята на бизнес треньор, тя разработва и програми за развитие в областта на лидерство, управление на хора и екипи и междуличностни взаимоотношения в екипа.

Бизнес медиация: през 2010 г. е сертифицирана като медиатор от „Професионална Асоциация на Медиаторите в България”, съвместно с  Американска агенция за международно развитие. Вписана е в Единен регистър на медиаторите към Министерство на правосъдието.

НЛП експертиза: Лили Василева е сертифициран НЛП Практик и НЛП Мастер Практик със сертификация от Международната академия на НЛП треньорите на Джон Гриндер. Тя е и водещият бизнес треньор в емблематичния тренинг на МЛС Интернешънал в областта НЛП подхода „Ефективна комуникация с НЛП и коучинг умения“.

Автор: Лили Василева е автор на статии в областта на организационната психология, бизнес трениране, мотивиране на екипи, интерперсонална комуникация. Като автор нейни публикации са включени както в бизнес издания като сп. „Човешки ресурси“ и сп. „Ентерпрайз“, така и в сборници с доклади от научно-практически конференции. Тя е и гост-лектор на конференции във Френския институт в България, Министерство на труда и социалната политика, Министерство на образованието и др.