Владислава Дановска

  • Мениджър корпоративни проекти

  • Бизнес НЛП Практик

  • НЛП Мастер Практик

Владислава Дановска

Владислава е мениджър проекти в МЛС Интернешънал. Тя управлява корпоративните проекти като носи отговорността и ангажимента за планирането, комуникацията и администрирането на всяка стъпка  от процеса. Владислава е магистър по Прогнозиране и планиране и Управление на връзките с обществеността в Университета за национално и световно стопанство, владее перфектно английски език, сертифицирана е като „Бизнес НЛП Практик“ и „НЛП Мастер Практик“, а експертизата й е в областта на проджект мениджмънт и е част от работата й с проекти през последните 6 години.

Тя има индивидуален подход, акуратен и изключително точен човек, който с уменията си да организира, планира и управлява процеси и проекти е ценен член на екипа на МЛС Интернешънал.

Владислава е основният контакт по всеки един от проектите на компанията. Тя има отговорността да анализира нуждите на клиента и да прогнозира възможните аспекти на проекта. Неин ангажимент е да синхронизира възможностите за програми за развитие – бизнес коучинг, тренинг, консултиране с вътрешните правила и процедури на клиента, както и да планира необходимите ресурси и разпределението им във времето.

Владислава има и директно участие в проекти на МЛС Интернешънал, а именно свързаните с консултиране в областта на управление на проекти и управление на процеси, оценка на целесъобразността на предстоящи проекти, както и консултиране в рамките на мотивационни проекти.