Държавен сектор

Държавен сектор
  • Провеждане на обучение и сертифициране на държавни служители от НАП „Екипен коучинг по лидерство“ / 2014/2015
Държавен сектор
Държавен сектор
Държавен сектор
  • Корпоративно събитие / Подготовка и провеждане на мотивационно събитие / 2016
Държавен сектор