Уебинарите, провеждани от МЛС Интернешънал са ценна възможност за споделяне на ефективни практики, обогатяване на знанията на участниците и поддържане на високо ниво на мотивация в екипа във виртуална среда. Чрез избор на специално подбрани теми и популярни гости, се подпомага развитието на ценни компетенции, както и се дава нов поглед върху ключови теми за организационния живот.

В ситуация на непрекъсната турбуленция и криза, предизвикана от външни фактори, служителите на компаниите имат необходимост да чувстват сигурност, да се чувстват част от общност, да виждат и усещат, че екипността съществува и във виртуалната реалност, в която все повече хора работят.

Уебинарите са време и място за създаване на иновативни решения в екипите и повишаване на ангажираността на участниците. За разлика от присъствените събития, уебинарите дават възможност до интересните теми да се докоснат по-голям брой хора.