Услуги

В МЛС Интернешънал съчетаваме познания в областта на психологията, икономиката, коучинга и НЛП със заложената експертиза да се създават иновативни решения, които носят осезаема добавена стойност на нашите клиенти и ефективност в дългосрочен план.

Експертите на МЛС Интернешънал се стремят да увеличат бизнес ефективността, съобразявайки я с бизнес ценностите и мисията на компанията чрез коучинг на мениджмънт ниво, както и чрез система от тренинги, осигуряващи бърза възвращаемост на инвестицията и градивна промяна в областта на ключовите компетенции на екипа.

Нашият опит:

  • Над 20 години опит в бизнес проекти

  • Над 500 корпоративни клиенти от международни и локални компании

  • Повече от 50 000 участника в тренинг/екипен коучинг/уъркшоп/

  • Повече от 20 000 часа бизнес коучинг

  • Над 5000 тренинг дни за лидерски умения

  • Коучинг сесии и бизнес тренинги на 3 езика: български, английски, френски