Коучингът е процес на партньорство, който провокира клиента да намери нови възможности и перспективи в екипа и пазара като цяло, да увеличи персоналния и професионалния си капацитет на представяне, да разгърне пълната сила и потенциала си на лидер. Бизнес коучът работи с клиента върху предизвикателствата му да преодолее ограничаващите вярвания, да мотивира екипа и колегите си в професионален план.

Коучингът работи в посока взимане на устойчиви решения, които са преминали през задълбочен анализ от различни гледни точки. В процеса се провокира излизане извън зоната на комфорт на клиента, поемане на лична отговорност и ангажимент и поставяне на специфични цели.

Екипът на МЛС Интернешънал провежда индивидуални и екипни коучинг сесии, прилагайки коучинг компетенциите на изключително високо ниво и следвайки най-високите стандарти в коучинг професията.

 • Коучинг за лидери и изпълнителни директори – визия, мисия и ценности на индивидуално и корпоративно ниво
 • Бизнес коучинг – работа по структура, процеси, стратегии в организацията
 • Кариерен коучинг – партниране в процеса на избор и/или смяна на професия и професионална ориентация

 

Индивидуален бизнес коучинг

Индивидуалните бизнес коучинг сесии имат за цел да създадат атмосфера, в която да се разглеждат релевантни и ценни за ежедневната работа казуси на участника. В сесиите се работи в посока стратегическо планиране, оптимизация на стратегии и начини за реакция и действие, стимулира се креативността на личността и се усъвършенстват стиловете на лидерство.

По време на индивидуалния бизнес коучинг се поставят цели и критерии за успех за постигането им, както и критерии за устойчивост на постигнатите резултати.

 • Ускоряване на индивидуалния прогрес, чрез усъвършенстване на ключовите компетенциите и разкриване на пълния потенциала и умения на личността
 • Увеличаване на персоналния и професионалния потенциал на мениджъра
 • Поставяне на индивидуален фокус върху уменията, нуждите и ситуацията, в която се намира мениджъра, с цел намиране на собствените ресурси и изграждане на дългосрочни стратегии за развитие на потенциала
 • Лидерство в компанията – развитие на лидерския потенциал и умения, управление на организации, трансформационно лидерство и постигане на резултати в компанията
 • Управление на състоянието – емоции, емоционална интелигентност, работа под стрес и в турбулентна среда
 • Презентации, представяния, речи – висш пилотаж в презентационните умения, управление на представянето пред медии и аудитории в локален и международен план

Екипен бизнес коучинг

Сесиите екипен бизнес коучинг са с фокус върху професионалните казуси на участниците и организацията. По време на сесиите се работи върху стратегически и оперативни ситуации, стил на лидерство, посока на развитие на организацията, ценности, визия и мисия на компанията.

В сесиите се комбинират силата на споделяне на работещите за лидерите модели  и разбиране на различната гледна точка. Бизнес коучът участва в процеса на провеждане на сесията, провокира участниците с въпроси, дава конструктивна обратна връзка за надграждане на умения и личностните характеристики. В екипните коучинг сесии се разглеждат и ефективни модели за подобряване на лидерските умения с коучинг подход.

 • Ценностна система – създаване на ценности на екипа, които са синхронизирани с индивидуалната ценностна система. Резултатите от процеса на създаване и/или детектиране на ценностите на екипа води до по-голяма привързаност към организацията, до интеграция в екипа и подобрена комуникация на най-дълбоко ниво между членовете на компанията
 • За лидерство-  при интегриране на нов изпълнителен директор, при сливания и изкупувания на организации и при стратегическо планиране
 • За споделяне на добри практики и ефективна комуникация, намиране на работещите модели на мислене и поведение в екипа
 • За създаване или промяна на организационната култура и атмосфера – визия, мисия, ценности, стил на  поведение в организацията, подобряване на комуникационните канали и оптимизация на процеси, работодателска марка
 • Усъвършенстване на процесите в компанията