Производство и фармация

Производство и фармация
  • Индивидуален коучинг/ Индивидуални коучинг сесии за Търговски директор / 2016
  • Консултиране/ Консултиране и провеждане на индивидуална коучинг сесия за презентационни умения за „Търговска конференция“ / 2016
 
Производство и фармация
  • Академия / Корпоративни събития и тренинги / 2014
  • Академия / Корпоративни събития и тренинги / 2015
  • Тренинг / “Презентационни умения“ / 2015
Производство и фармация
 
Производство и фармация
  • Тренинг / Дискусия „Офис култура на open – space модела“ / 2015
Производство и фармация
 
Производство и фармация
  • Тренинг / Тренинг „Ефективна комуникация с НЛП модели“ / 2015
  • Индивидуален коучинг / Индивидуални коучинг сесии за мениджър / 2016
Производство и фармация
  • Индивидуален коучинг / Индивидуални коучинг сесии за мениджър / 2015/2016
 
Производство и фармация
Производство и фармация
 
Производство и фармация
Производство и фармация
 
Производство и фармация
Производство и фармация