Какво е коучинг?

Дарик радио – интервю с Магдалена Николова, бизнес коуч, МЛС Интернешънал, 03.12.2013 г.