Тренинг и развитие

Тренингът е възможността за един лидер, екип или цяла организация да усъвършенства  и придобие нови знания и умения. В тренинг програмите за развитие екипите практикуват новите модели, дискутират казуси за приложението им и като резултат придобиват увереност, че способностите им  отговарят на изискванията на динамичната бизнес среда.

Тренинги програмите могат да бъдат както с продължителност от 1 ден, така и разработени като серия от тренинг дни, включени в цялостни академии за развитие.

ПРОЦЕС НА ПОДГОТОВКА НА ТРЕНИНГ ПРОГРАМА

Разбиране

Слушане и предизвикателство

Партньорство. Изграждане на компетентностен модел

Таланти. Идентифициране на таргет група

Стратегия. Типове на учене.

KPI-s. Критерии при провеждане на проекта.

Управление на риска

Инструменти за развитие

Програма

Експерти/Екип

Бюджет

Стартиране на проекта

След цялостен анализ на специфичните нужди на екипа, експертите на МЛС Интернешънал изготвят уникален дизайн на тренинг за екипи на ниво среден и висок мениджмънт. Тренингите на МЛС Интернешънал са базирани на практически модели от областта на организационната психология, психология и поведение на потребителя, невронауки, НЛП и коучинг подхода. Резултатите от тренингите са измерими на ниво количествени и качествени параметри за удовлетвореност от тренинг програмата и приложимост в ежедневната работа на участниците.