Гергана Параскова

  • Икономист УНСС, София 
  • Сертифициран „Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения“ от единствения международно акредитиран от International Trainers and Coaching Academy of John Grinder в България „НЛП Тренинг Център“ с НЛП треньор Магдалена Николова
  • Сертифициран „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“ от единствения международно акредитиран от International Trainers and Coaching Academy of John Grinder в България „НЛП Тренинг Център“ с НЛП треньор Магдалена Николова
  • Employer Branding Експерт, Employer Branding Academy by Universum
  • Експерт по комуникации и връзки с обществеността с над 20 г опит в корпоративна среда
Гергана Параскова

Гергана има повече от 25 годишен опит в управлението на хора и екипи, управление на вътрешни и външни комуникации и проджект мениджмънт на малки и средни компании и организации от бизнеса и от неправителствения сектор. В работата й като част от екипа на МЛС Интернешънал, тя има възможност да използва богатия си професионален опит и знания за създаването на тренировъчни формати и събития, изцяло съобразени със спецификата и нуждите на конкретната компания. Те целят както усвояването на нови знания и умения от участниците, така и осъзнаване на вътрешния им лидерски потенциал, мотивация, цели, модели на мислене и поведение. Мисията на Гергана е да стимулира личната ангажираност и отговорност на всеки един участник за по-пълноценна и удовлетворяваща лична и професионална реализация чрез активиране на техните вътрешни ресурси и таланти.  

Образователни степениГергана е с бакалавърска степен по Международни икономически отношения от Университет за Национално и Световно Стопанство (УНСС), София

НЛП експертизаСертифициран Бизнес НЛП Практик с коучинг умения от Магдалена Николова, НЛП треньор, „НЛП Тренинг Център“, с акредитация от International Trainers and Coaching Academy of NLP от 2023 г, сертифициран Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения от Магдалена Николова, НЛП треньор, „НЛП Тренинг Център“ от 2023 г., асистент в курсовете „Бизнес НЛП Практик с коучинг умения“ на „НЛП Тренинг център“ от 2023 г. „Силно вярвам в креативния потенциал на всеки един човек, неговата изконна нужда да  чувства принадлежност към група хора или нещо по-голямо – идея, цел, кауза, както и желанието му да създава и привнася стойност. Затова и вярвам, че хората са най-безценната съставка на успеха на всяка една инициатива или бизнес начинание. “ 

Консултант по комуникации и управление на проектиГергана Праскова ръководи проекти в областта на employer branding, вътрешни комуникации, проекти за повишаване на мотивацията и ангажираността на екипа, както и измерване на удовлетворението на служилите в екипа. Тя използва различни инструменти като тестове, анкети и фокус групи. В някои от проектите, включително създава заедно с екипа на МЛС Интернешънал, изцяло подходящи за целите на компанията анкети и проучвания за нагласите, приоритетите, яснота на процесите, желани допълнителни придобивки и т.н. В ролята на консултант, тя провежда първоначалните срещи, подкрепя процеса по изготвяне на задание спрямо областите за подобрение и очакваните резултати и заедно с клиента специфицира обхвата на проекта. Дейностите по проекта извършва с екип, съставен от служители на организацията на клиента като консултира всеки от етапите на проекта. 

Организатор и водещ на мениджърски срещи и на мотивационни събитияВ ролята си на водещ и фасилитатор, Гергана има най-голям опит в провеждането на формати с голям брой участници: мениджмънт уъркшопи, управленски срещи, корпоративни мотивационни събития, вдъхновяващи екипни срещи като опитът й е в голямата си част с големи международни събития за лидерство на английски език. Резултатите, които постига са по-ефективен стил на комуникация между отделните личности, осъзнатост за поемане на ангажимент и отговорност и синхрон в екипа за по-добри организационни резултати. В мениджмънт уъркшопите Гергана поставя акцент върху изграждането на синхронизирани професионални взаимоотношения, ясна, навременна и открита комуникация, вътре в екипите и навън с клиентите и партньорите, както и за създаване и налагане на култура на отворен диалог за обмен на идеи, добри практики и кооперативност. При провеждането на мениджмънт събития Гергана постига резултат, прилагайки ефективността на коучинг подхода, както и модели от подхода Невролингвистично програмиране.  

Бизнес треньорВ ролята си бизнес треньор, Гергана Параскова води бизнес обучения и тренинги по темите комуникация, обслужване на клиенти, креативно мислене и емоционална интелигентност. Най-силната функция на Гергана Праскова е воденето на креативни формати, насочени към хора на високи позиции и със силно рационално мислене. Целта на форматите е намиране на иновативни решения, брейнсторминг за идеи в посока подобряване на резултатите, развитие на нови технологии и привличане на потенциални клиенти. 

Компаниите, с които Гергана Праскова постига устойчиви резултати са основно международни организации с офиси в България. Повечето от тях са с над 1000 служители и със сериозен фокус върху постигане на резултати, качествено обслужване на клиенти и висока удовлетвореност на екипа.