Гергана Параскова

  • Тиймбилдинг фасилитатор

  • Организатор корпоративни събития

Гергана Параскова

Тиймбилдинг фасилитатор: Гергана Параскова фасилитира и провежда тиймбилдинг сесии с фокус върху когнитивните и креативните процеси в сферата на развиване на специфични умения. В екипите, с които работи, Гергана има ангажимент и отговорност за три фактора – персонална и групова мотивация и желание за участие, разкриване и използване на творческия и професионален потенциал на всеки един, както и кристално ясна комуникация по отношение на задачите и параметрите на задачите в събитието.

Организатор събития: Експертизата на Гергана е основно в областта на създаване, планиране, организация и провеждане на корпоративни събития. Независимо дали става въпрос за бутиково събитие като отбелязване на малък корпоративен повод или организация на тридневна конференция с участие на делегати от над 20 държави, Гергана е професионалист с отношение към най-финния детайл. Икономист по образование, с над 15 г. опит в сферата на Връзки с обществеността и реклама, Гергана познава изключително добре процесите по организиране на голямо събитие с участието на подизпълнители и умее да мотивира всички отговорни лица в процеса до постигане на желаните резултати.  

Фасилитатор на креативни работилници: В работата си Гергана Параскова комбинира успешно креативността и умението си да общува, като детектира възможно най-точно нуждите и желанията на клиента с таланта си стратегически да управлява процеси, време и хора за постигане на поставената цел и търсения резултат.