Хари Атанасов

Хари Атанасов е НЛП коуч, специализиран в областта на личностно развитие и разгръщане на максималния потенциал на личността. В индивидуални коучинг сесии той подпомага процеса по комуникация през езика на самооценката, структуриране на ясна стратегия за постигане на желаните цели, преодоляване на вътрешните лимити и саботьори и ефективна комуникация, както в професионален, така и в личен план.

Хари работи с мисловни модели в посока още по-структурирано и осъзнато мислене, което дава различна перспектива за начина, по който личността се справя с казусите в ежедневието. Неговият подход включва фокус върху изграждане на личността на база ценности и модели на мислене, повишаване нивото на ефективна комуникация и усъвършенстване на разпознаването и контролирането на собственото емоционално състояние и това на събеседника с възможност за високи постижения.  

Хари Атанасов