Пламен Иванов

  • Сертифициран Бизнес НЛП Практик с коучинг умения от Магдалена Николова, НЛП треньор, „НЛП Тренинг Център“, с акредитация от International Trainers and Coaching Academy of NLP;
  • Сертифициран Бизнес НЛП Мастер Практик с коучинг умения от Магдалена Николова, НЛП треньор, „НЛП Тренинг Център“;
  • Сертифициран експерт при управление на проекти Project manager professional (PMP) от Project management institute (PMI), USA;
  • Магистър по “Икономика и управление на индустрията”, Икономически университет – Варна;
  • Магистър по “Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници”, Технически университет – София;
  • Докторант в Стопански факултет на СУ “Св. Климент Охридски” , катедра „Икономика и управление по отрасли“, с проучвания на теми организационни модели за успешни иновации, изграждане и развитие на иновационна култура в предприятията, методи и условия за стимулиране на креативността.
Пламен Иванов

„Вярвам, че във всеки от нас има неизползван потенциал, който може постоянно да се развива, променя и обогатява. Ако създадем среда, в която човек се чувства свободен и приет да изрази себе си, ще разкрива все по-голяма част от своя потенциал.

Животът ни е пълен с възможности стига само да настроим сетивата си, за да ги открием и да ги реализираме. Всеки един от нас е отделен свят. Отваряйки съзнанието си за мисленето и света на другия, това обогатява и нашия живот.

Ролята на лидерите е да създадат тази среда за развитие на способностите на служителите по един удовлетворяващ за тях начин, в същото време и печеливш за компанията. Така те ще привлекат и задържат най-добрите служители, както и ще създадат  организация с постоянно високи резултати в силно динамичната среда.“  

Пламен Иванов е един от професионалистите в екипа на МЛС Интернешънал при предоставяне на услугата индивидуални бизнес коучинг сесии. Пламен има опит с клиенти от средни и големи по мащаб компании в национален и международен план.

Неговата експертиза е свързана с: усъвършенстване на търговски екипи; развитие на нови пазари; прогнозиране на тенденциите на пазара; стратегическо планиране на продажбите; водене на търговски преговори; стратегии за увеличаване на пазарен дял, за засилване на влиянието на компанията и брандовете й на пазара, както и други.

Пламен има дългогодишен опит в индустриални предприятия с производствени  процеси. Това, заедно със съчетаването на икономическо и техническо образование, ориентирано към възобновяеми източници на енергия, му осигурява солидна база от  знания и богат опит в организиране на производствени процеси, изграждане на интегриран подход в управлението, коучинг на търговски екипи, имплементиране на CRM системи, автоматизация и дигитализация на процеси и т.н.

Професионалният  път на Пламен до момента е свързан с работа му в търговски отдели на мултинационални индустриални компании от като търговски директор, мениджър бизнес развитие, регионален мениджър , и други. Работил е в компании като Saint-Gobain Bulgaria, Achnaton Bulgaria AD, ETEM Bulgaria EAD и MAUER Locking Systems Ltd. по проекти на Mitsubishi Electric Factory Automation, WEBER и други.

През годините Пламен води индивидуални бизнес коучинг сесии, ориентирани към изграждане на бизнес процеси и подкрепа при оптимизацията на процесите в компанията. Неговият подход включва фокус върху отделните звена – доставки, производство, логистика, обслужване на клиенти, продажби и маркетинг, както и синхронизирането им в посока общи стратегии и тактики , с цел постигане на устойчиви резултати.

Пламен Иванов има магистърска степен със специалност Икономика и управление на индустрията от Икономическия университет във Варна. Той е и магистър по Електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници от Техническия университет в София. От 2023 г. е докторант в СУ, катедра „Икономика и управление по отрасли“, с проучвания на теми организационни модели за успешни иновации, изграждане и развитие на иновационна култура в предприятията, методи и условия за стимулиране на креативността.

Пламен е Project manager professional (PMP) от 2013 г. сертифициран от PMI, USA, НЛП Практик от 2017 г, НЛП Мастър практик от 2020 г., асистент в курсовете „НЛП практик с коучинг умения“ на „НЛП Тренинг център“ от 2017 г.

В екипа на МЛС Интернешънал Пламен работи по казуси в индивидуални коучинг сесии базиран на прилагането на три основни подхода – бизнес коучинг (Business Coaching), невролингвистично програмиране (Neuro-linguistic programming – NLP) и Проджект мениджмънт (Project management). Пламен подкрепя екипите основно на компании от сектора на търговия и продажби, производство, ютилити сектор, транспорт и логистика, модерно земеделие. Професионализмът на Пламен е в синхрон с личните му качества – рационално, аналитично и иновативно мислене, способност за бързо вникване в организационната динамика на компанията-клиент, силната му ангажираност, винаги с поглед към постигането на устойчиви резултати. Пламен Иванов работи с високо ниво на лоялност и конфиденциалност с клиенти от всички сфери на бизнеса, държавната и местна администрация.